இன்றைய சிறப்பு போட்டோக்கள்!

20 Jun 2018
1 / 1
கோல்கட்டாவில் உள்ள அலிப்பூர் விலங்கியல் பூங்காவில், வெப்பத்தில் இருந்து பாதுகாக்க யானையை குளிப்பாட்டும் பாகன்.
Advertisement