இன்றைய சிறப்பு போட்டோக்கள்!

24 Sep 2018
1 / 1
காலிபோர்னியா மாகாணம் லேக்போர்டில் பற்றிய காட்டுத்தீயினை தீத்தடுப்பு கெமிக்கல்களை தூவி அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட விமானம்.