கிரீன் கார்டு' மசோதாவில் அமெரிக்க எம்.பி., திருத்தம்
பிப்ரவரி 18,2018

வாஷிங்டன்தகுதியின் அடிப்படையில், 'கிரீன் கார்டு' எனப்படும் குடியுரிமையை அளிக்கும் அமெரிக்க அரசின் மசோதாவை வலுப்படுத்தும் வகையில், சில திருத்தங்களை, ஒரு எம்.பி., கொண்டு வந்துள்ளார்.அமெரிக்காவில் பணியாற்றும் ...

Advertisement
Advertisement
Advertisement