இதே நாளில் அன்று
இதே நாளில் அன்று
மே 23,2018

மே 23, 2000மன்னார் வளைகுடா, வங்கக் கடலில் வாழும் அரிய உயிரினம், ஆமை; அதில், சித்தாமை, அலுங்காமை, பச்சை ஆமை, பெருந்தலை ஆமை, தோணி ஆமை என, பல வகைகள் உள்ளன. சாதுவான குணம் கொண்ட ஆமைகள், 300 ஆண்டுகள் வாழக் கூடியவை.ஆமைகள், மணிக்கு, 3 கடல் மைல் ...

Advertisement
Advertisement
Advertisement